Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Morfoloji Binası 06100 Sıhhiye/Ankara
Tel              : 0 312 5958050
Faks           :
E-Posta     : tbsek@medicine.ankara.edu.tr