Tıbbi Biyoloji Kürsüsü, 1966 da Botanik-Zooloji, 1974 te Genetik kürsüleri ile birleşerek Medikal Biyoloji adıyla 1967 yılından itibaren faliyetlerini sürdürmüş ve 1971 de Başkanlığına Prof.Dr Bekir Sıtkı ŞAYLI getirilerek aktivitesini bugünkü Rıdvan Ege Öğrenci Laboratuvarının olduğu yerleşkede yürütmeye başlamıştır. 1981 yılında YÖK kurulduktan sonra ise Morfoloji Binası 2. Katına yerleşen Medikal Biyoloji Kürsüsü aynı yasa ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı adını almış Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Eşref Deniz getirilerek Genetik ve Biyoistatistik ile tek çatı altında birleştirilmiştir. 1988 de Prof. Dr.Işık BÖKESOY profösörlüğe yükseltilmiş ve aynı yıl Anabilim Dalı Başkanlığıyla görevlendirilmiştir. Biyoistatistik Anabilim Dalı nın ayrılmasından sonra , Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı içinde 1998 yılında Tıbbi Genetik Bilim Dalı kurulmuştur. Tıbbi Genetik Bilim Dalı, Anabilim Dalı olarak Aralık 2003 de ayrılarak yeni bir kürsü olarak yapılandırılmıştır. Şu an Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Morfoloji binasının 2. katında Prof.Dr. Asuman SUNGUROGLU başkanlığında faliyetlerini yürütmektedir.
Anabilim Dalımız alt yapısında moleküler biyoloji, moleküler genetik ve hücre kültürü araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim faliyeti olarak Üniversitemizin Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerine Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dersi verilmektedir. Kurum dışından özellikle Üniversitelerin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Moleküler Biyoloji staj eğitimi için Anabilim Dalımıza kabul edilmektedir. Tıbbi Biyoloji yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yer almaktadır. Öğrenim süresi yüksek lisans için en az iki senedir. İlk sene iki yan yıl boyunca alınması zorunlu olan dersler ve seçmeli dersler ile 24 kredi tamamlanır, ikinci sene ise tez çalışması gerçekleştirilir. Doktora için, dört yarı yıl süresince alınan dersler ile en az 36 kredinin tamamlanmasını takiben yeterlilik sınavına girilir, bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Anabilim dalı lisans üstü programı kapsamında ayrıca çeşitli araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla seminer ve literatür sunumu yapılmaktadır.
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında sitogenetik, moleküler sitogenetik, antenatal tanı, hematopoietik sistem malignensilerinde sitogenetik tanı uygulamaları yapılmaktadır. DNA polimorfizm çalışmaları ağırlıklı olarak moleküler uygulamaları oluşturmaktadır.
GENEL TANITIM
20. yüzyılın sonlarında Modern Tıpta yaşanan gelişmeler ve özellikle İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması  ile organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin aydınlatılması, nükleik asitlerin ve proteinlerin hastalıklarda tanı ve tedavi amaçlı  kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, kök hücre ve gen tedavisi uygulamalarını içeren hücre temelli tedavilerin biyogüvenlik ve etik kurallar çerçevesinde tanı ve tedavide kullanılmaya başlanması biyoteknolojik devrim niteliği taşımaktadır. Günümüzdeki bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizdeki gereksinimleri karşılamak üzere; canlının en küçük birimi olan hücreyi moleküler genetik ve biyolojik düzeyde inceleyen ve hastalıklardaki temel moleküler mekanizmaları aydınlatmayı, tanı ve tedaviye yönelik moleküler testler geliştirmeyi ve uygulamayı, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eriştirmeyi, lisans/lisansüstü eğitim ve öğrenime katkı sağlamayı, bilim dünyasına nitelikli araştırıcılar kazandırmayı amaç edinen Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımız  çalışmalarını Kök Hücre ve Kanser Araştırmaları, Lösemiler, Metilasyon, İnfertilite konularındaki projeleri ve rutin analizleri ile sürdürmektedir.